Sympozjum

Podczas każdej edycji organizujemy sympozjum, które poświęcamy nowemu, ważnemu zagadnieniu. Już niebawem ogłosimy tematykę konferencji XII edycji. Jeżeli chcesz wystąpić z prelekcją, zaproponować własny temat, skontaktuj się z nami.

Biuro wystawy

Kontakt